Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Kontakt

Det finns flera alternativ att komma i kontakt med naturistföreningen EOS:

I första hand via mejl:  naturistforeningen.eos@gmail.com

I andra hand ring vår telefon eller skicka sms till: 0700 527477,  så ringer vi upp så fort som möjligt.
Vill du bli kontaktad per telefon, glöm inte att tydligt lämna ditt telefonnummer, gärna tydligt och upprepat.

Eller i tredje hand skriv till:
nf EOS
c/o Eric Zillén
Marstavägen 8H
148 60 Stora Vika

Vill du bli Medlem?

Som medlem i vår förening får du en mängd förmåner.

Du blir delaktig i vår härliga gemenskap och du får deltaga i föreningens aktiviteter:
Vårfest, höstfest i samband med höstmöte samt lägre pris för att använda vår bastuvagn när den är på Ågesta naturiststrand samt inträde på Svedmyrabadet.

Du får också förbundstidningen Tillsammans och ett medlemskort som berättigar till en bra rabatt på campingavgifter hos ackrediterade naturistcampingar i Sverige, samt inträde på campingar och bad över hela världen. Du bör ha ett foto i ditt pass försett med föreningens stämpel. Kontakta oss via mail naturistforeningen.eos@gmail.com.

Medlemsavgift för år 2017 är:

375 kr per år för ensamstående
550 kr per år för par
170 kr per år för ensam supportmedlem
320 kr per år för par supportmedlemmar
100 kr per år för ungdomsmedlem (15-25 år)

Supportmedlem i EOS  kan bara den bli som har sitt huvudmedlemsskap i en annan förbundsansluten naturistförening.

Medlemsansökan får du/ni via begäran genom mail, på Svedmyrabadet eller via telefon 0700 527477  eller genom att klicka på medlemsansökan längst ner på denna sida.  Oavsett hur du har erhållit din ansökan, handla enligt det följande.
För att vi ska behandla din/er medlemsansökan skickas den in samtidigt som du/ni betalar  in avgiften
p
å vårt PG 435 95 93 - 3.
Om du/ni känner behov av ett komplett INF-pass skicka då även med ett passfoto med ditt/ert födelsedata samt namnteckning på baksidan. Vår medlemssekreterare informerar dig sedan när din ansökan blivit godkänd och översänder information samt medlemskort och pass.
OBS: det kan ta några veckor innan vi hinner återkomma då vi hanterar nya medlemmar på våra styrelsemöten som är ca 1 gång per månad (uppehåll under sommaren).
Vi vill gärna träffa dig så ge dig till känna på något sätt!

Medlemsansökan:

Klicka på länken och spara pdf-filen på din dator. Öppna sedan pdf-filen och fyll i den. Spara den igen och sedan bifoga pdf-filen i ett mail till oss, eller skicka den med posten.

Plats

Sverige
64° 0' 0" N, 19° 0' 0" E
SE